VINHOMES BA SON-TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẾN THÁNG 03/2017 - Vinhomes Ba Son
1831
post-template-default,single,single-post,postid-1831,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

VINHOMES BA SON-TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẾN THÁNG 03/2017

VINHOMES BA SON-TIẾN ĐỘ THI CÔNG ĐẾN THÁNG 03/2017

1. The Victoria: Cập nhật ngày 18/03/2017

Các căn giai đoạn 1 đã lên mái. Đang hoàn thiện mặt ngoài. 11 căn đã hoàn chỉnh

Các căn giai đoạn 2 – 8 căn đang hoàn thiện mặt ngoài. Các căn giai đoạn 3 đang thi công phần thô.

2.The Luxury: Cập nhật ngày 18/03/2017:

Lux 6: Đến sàn tầng 21, đang thi công tầng 22

Lux 5: Đang thi công đến sàn tầng trệt

3. The Aqua: Cập nhật ngày 18/03/2017

Aqua 1: Đến sàn tầng 27, đang thi công tầng 28.

Aqua 2: Đến sàn tầng 24, đang thi công tầng 25

Aqua3: Đến sàn tầng 27, đang thi công tầng 28

Aqua4: Đến sàn tầng 29, đang thi công tầng 30

Contact us